District & TownshipNews

(၂၀၁၈-၁၉) ဘ႑ာနွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းျခင္း

ဇြန္လ ၂၀ရက္၊၂၀၁၉
********************
(၂၀၁၈-၁၉)ဘ႑ာနွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သိန္း၁၀၀၀ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္(၁၆)ရပ္ကြက္ ဦးသင္းေဖလမ္း အုတ္ေရေျမာင္းျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား တိုင္းေဒသႀကီး(၂ ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌး မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္     အမႈေဆာင္တို႔နွင့္ ညေန(၅း၃၀)နာရီ တြင္ ကြင္းဆင္း၍ လိုအပ္သည္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button
Close