NewsRegion

ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္  Software ပံုစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္ တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆး

 

ဇြန္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္

တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးသည္ ယေန႔၊ နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တည္ရွိရာ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ုံးမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ျခင္းမ်ားအား ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ Software ပံုစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close